Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 21 december 2017  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

DE GULDEN SNEDE - het leven de vormen - 

voordracht door

Leopold Verstraelen
Prof. em. KU Leuven


De gulden snede is een welbepaald getal. Dit getal kan worden gedefinieerd  als de verhouding tussen de zijden en de diagonalen van een regelmatige vijfhoek. Men zou dit getal misschien beter de gulden verhouding tussen de verschillende lengtes kunnen noemen. 

In ieder geval verwijst de hierbij universeel gebruikte term “gulden”  naar de fundamentele rol die deze verhouding blijkt te spelen in de wiskunde, de natuurwetenschappen en in de kunsten, vanaf de tijd van de school van Pythagoras in de jaren  -500 , en alleszins tot en met de avond van 21 december 2017 in het Cultuurcentrum van Mechelen. Van de onderwerpen die van blijvende waarde zijn, zowel in de kunsten als in de wetenschappen, is er wellicht over dit gulden getal het meest gesproken en geschreven. Op deze VAM-avond is het de bedoeling om aan iedereen duidelijk te maken wat hiervoor denkelijk twee van de voornaamste redenen zijn, zeker toch in het gedacht van de spreker. Daartoe zal worden begonnen met een uiteenzetting over wat naar alle waarschijnlijkheid de oorspronkelijke bepaling is van de gulden verhouding. Deze bepaling is meetkundig van aard: ze betreft de essentie van de menselijke appreciatie van vormen. En tussenin zal op deze bepaling worden voortgeborduurd met de formulering van een (één) meetkundig principe voor de groei van 2D-vormen vanuit een punt in de menselijke 3D-ervaringswereld.

Dit principe blijkt aan de basis te liggen van een groot aantal van de dikwijls wel erg verschillende vormen die mensen permanent in ’t echt in de natuur waarnemen en evenzo van de vormen die mensen in ’t echt maken, op alle hun toegankelijke schalen.

Sinds 1971 publiceert Leopold Verstraelen (°1948 – Antwerpen) geregeld resultaten van zijn onderzoek over meetkunde en toepassingen van meetkunde in de exacte, de humane, de medische en de toegepaste wetenschappen. Zijn voornaamste meesters in de basiswiskunde waren zijn oudere broer Joseph, de leraars Verhulst (Pius X-college Antwerpen) en Lamberechts en Bosteels (beiden KA Berchem) en de professoren Van Bouchout, Borgers,en Bouckaert (KU Leuven). Zijn voornaamste meesters in het onderzoek waren de Roemeense professor Dr. Acad. Radu Rosca en de Taïwanees-Amerikaanse professor Dr. Acad. Bang-Yen Chen. De lering van deze voorbeeldige wiskundigen bleef niet zonder positief effect doordat ze kon aansluiten op de opvoeding door moeder en vader thuis en op de fundamentele scholing in de Seefhoekse kleutertuin van de Pothoekstraat en in de Kielse lagere St.-Bernardusschool. Sinds 1976 onderwees Dr. Acad. Leopold Verstraelen  wiskunde aan vele duizenden studenten als professor van de KU Leuven en gaf en geeft hij voordrachten en doctoraatscursussen aan vele buitenlandse universiteiten en academies

 


Namens het  bestuur,

Herman Nijs