Privacy

Doel. Vlaamse Academici Mechelen (VAM) vraagt niet méér gegevens dan nodig en bewaart de gegevens niet langer dan vereist. VAM verzamelt via deze website geen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, maar enkel voor de doeleinden die u zelf opgeeft, zoals het ontvangen van e-mails over de activiteiten of andere initiatieven van VAM. Al onze nieuwsbrieven bevatten een uitschrijf-link.
Beheer en beveiliging. De persoonsgegevens die de Vlaamse Academici Mechelen bekomen via deze site, worden opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. VAM draagt er zorg voor dat via deze website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware, enz.) uw computer bereikt.
Vertrouwelijkheid en juistheid. Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je opgeeft en VAM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.
Recht op inzage, correctie en verwijdering. U heeft ten allen tijde recht op inzage in jouw gegevens, evenals het recht fouten te laten verbeteren of gegevens te laten verwijderen uit het bestand. Dit kan op eenvoudig verzoek of door een e-mail naar VAM te sturen.
Cookies.  Deze  website gebruikt cookies.  Ze bevatten technische informatie om beter met uw browser te communiceren. Voor het optimaal gebruik van deze site op uw computer, tablet of Smartphone zal je cookies moeten accepteren.  Onze cookies slaan geen persoonlijke informatie op zoals uw naam of adres. Ze maken het wel mogelijk om uw bezoek te linken met deze details als je ingelogd bent. Echter, als je dit liever niet hebt  kun je dit vermijden door de cookies van deze site te blokkeren in je browser. We verkopen de informatie verzameld door de cookies NIET en we geven de informatie niet door aan anderen, behalve als de wet dat vereist.
Linken naar derden. VAM is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-respecteren van de privacy door sites waar deze site naar verwijst.