voordracht

donderdag 22 november 2012 om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen (auditorium)

Kunnen we nog zonder satellieten leven?

 Voordracht door

Ir. Wim Lahaye

Galileo project manager  Septentrio Satellite Navigation

 

4 oktober 1957 : met de lancering van Spoetnik I begint het satelliet tijdperk. Een jaar later kunnen we op de Expo 58-wereldtentoonstelling in Brussel een replica bewonderen. Een metalen bol, diameter  58 cm en gewicht 84 kg trok alle aandacht in het Russisch paviljoen. Als dan even later ook nog een satelliet met het hondje Laika aan boord de ruimte werd ingestuurd, was een nieuw tijdperk aangebroken. Waar de eerste satelliet een kleine radiozender (de bip-bip tune) en een thermometer aan boord had, werden later meer echte communicatiesatellieten gelanceerd: de eerste in 1962 kreeg de naam Telstar. Hiermee kon men televisiebeelden doorzenden, maar men kon slechts 20 minuten per omwenteling van Telstar gebruik maken voor trans-Atlantische verbindingen. In 1965 werd Intelsat 1 of Early Bird gelanceerd als 1° communicatiesatelliet met een geostationaire baan. 
Op dit ogenblik cirkelen  tienduizenden (!)  satellieten rond ons met diverse doelen : communicatie, navigatie  en aardobservatie. Positiebepaling en aardobservatie zijn de pijlers van de grootste groeimarkten in die satellieteconomie.  Satellieten hebben inmiddels belangrijke toepassingen gevonden in ons dagelijks leven en hebben tot een nieuwe diensteneconomie geleid.

In deze voordracht wordt stilgestaan bij de rol van satellieten in ons dagelijks bestaan.

Wim Lahaye is, sinds 2011, project manager bij Septentrio NV te Leuven. Zijn expertise omvat technisch project management voor de satellietindustrie.  Hij is ook onafhankelijk expert voor de GSA (Europese commissie) bij de begeleiding van Galileo projecten in het 7e kaderprogramma.

Hij startte zijn loopbaan als ontwikkelingsingenieur bij Alcatel Bell Space (nu Antwerp Space) in Hoboken. Van 2000 tot 2005 werkte hij als ingenieur grondstations bij SES Astra in Bertzdorf, Luxemburg. Nadien was hij systeemingenieur en technisch directeur bij SpaceChecker Leuven en bij DKE Aerospace Luxemburg. Hij behaalde de graad van burgerlijk ingenieur in de elektronica en van burgerlijk ingenieur in het industrieel beleid aan de KULeuven.


Namens het bestuur,

Marc Declercq

 

Donderdag 25 oktober  2012 om 20 u
Cultuurcentrum Mechelen  ( auditorium ) 

De forensisch patholoog als sporenzoeker

voordracht door
Wim Van De Voorde

Buitengewoon hoogleraar KULeuven, diensthoofd forensische geneeskunde

Hoe doet de forensische arts zijn stille getuigen ‘spreken’ ?
Met welke middelen reconstrueert  hij (zij) de laatste levensmomenten van het slachtoffer ?
‘Stap mee af’  met het parket dat  ‘het lichaam in beslag heeft genomen’  en samen met de wetsarts, politie en andere deskundigen  ‘een onderzoek instelt’.
Zie hoe lijkschouwingen geheimen ontsluieren, wat men aanvangt met  ‘sporen’  tot in het forensisch laboratorium.
Hoor hoe verdachten worden ontmaskerd, de perfecte moord uiteindelijk niet perfect blijkt te zijn, en plotse overlijdens een verklaring vinden. Kortom maak een rondrit en leef even mee met de vaak boeiende, soms spannende, steeds veeleisende en belastende maar gelukkig intellectueel bevredigende stiel van wetsarts.  Samen met de toenemende wetenschappelijke mogelijkheden  zoals het  DNA-onderzoek, postmortem beeldvorming enz. wordt de forensische patholoog meer en meer een sporenzoeker en onderzoeker.

 

Wim Van de Voorde

Arts-specialist in de pathologische ontleedkunde en de gerechtelijke geneeskunde.
Diensthoofd Forensische Geneeskunde, UZ-KULeuven met jaarlijks ca. 200 post mortem onderzoeken.
Buitengewoon hoogleraar gerechtelijke geneeskunde en criminalistiek, KULeuven (fac. Geneeskunde en Rechtsgeleerdheid).
Gewezen president van de International Academy of Legal Medicine, doctor honoris causa KULeuven
.

Namens het bestuur

Lieve Van Ingelgom    

Donderdag 13 september 2012 om 20u
Cultuurcentrum Mechelen

Luisteren naar Jazz

Voordracht door

Marc Van den Hoof

Ex-jazzproducer Klara, ex-docent jazzgeschiedenis Lemmensinstituut


Muziek moet je in de eerste plaats beluisteren. Marc Van de Hoof probeert zijn eigen luisterervaring hoorbaar te brengen. Vandaar wellicht het belang van de anekdotiek in de verhalen over jazz, ook bij Marc Van den Hoof. De anekdotes uit het leven van de muzikant, maar ook dat van de schrijver, situeren de muziek, scheppen een universum waarin klanken tot leven komen. Zeker bij de jazz, waarbij de muziekpartituur vaak niet meer is dan een alibi om te improviseren, een heel ander verhaal te vertellen en de ziel te luchten. Instant compositie heet dat dan, muziek van het moment, of nog "the sound of surprise".

Het geeft niet dat hij het daarbij heeft over concerten van lang geleden, die de toehoorder misschien zelfs nooit heeft meegemaakt. Want Nonkel Jazz kan er aanstekelijk over vertellen en een beetje jazzliefhebber hangt aan zijn lippen.

Tijdens deze inleiding over jazz tracht Marc Van de Hoof in eerste instantie een antwoord te geven op de vragen "Wat is jazz?" en "Hoe luister je naar jazz?". Daarna overloopt hij in vogelvlucht de jazzgeschiedenis. Deze geschiedenis wordt muzikaal geïllustreerd  met een aantal historische opnamen.

Marc Van de Hoof (1946) studeerde Romaanse filologie en was producer bij VRT Radio, o.m. Radio 3, vroegere Klara (De kunstberg, Zegge en Schrijve, Blue Notes, Jazzimut, ...) en Klara (Volgeboekt, Jazz, ..).  Hij doceerde ook jazzgeschiedenis aan het Lemmensinstituut. Tevens was hij vaste columnist bij het Radio 1 programma "De toestand is hopeloos maar niet ernstig" en voor "Jazzmozaïek".  Daarnast publiceerde hij de dichtbundels "De strikken uitgezet", "De koning te rijk", "De parafrase" en "Double Bill" (Luster), een verzameling columns en essays over jazz.

Namens het bestuur

Els Bouwen

 

Pagina's