voordracht

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 15 december 2016  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

VERVANGENDE VOORDRACHT WEGENS ZIEKTE

De Islam in 500 woorden

voordracht door
Hind Fraihi
Journaliste


Allahverdomme waarom? Waarom pleegt iemand een misdaad in de naam van Allah? Wie zijn moslimextremisten? Freelance journaliste Hind Fraihi vroeg het aan de radicale moslims in eigen persoon. Fraihi ging in 2005 twee maanden undercover in Molenbeek. In de gedaante van een studente sociologie leefde ze in een Brusselse moslimwijk en liet ze fundamentalisten ongemaskerd aan het woord. Ze ging daar waar geen camera’s komen, waar journalisten zonder islamitische afkomst geen toegang hebben, waar openhartig wordt gesproken in de taal van de koran.
In deze lezing wordt het toenemende islamfundamentalisme omschreven als een politieke godsdienst die weigert in eigen boezem te kijken. De politieke islam wordt beschreven als een collectieve vlucht voor de maatschappelijke malaise in de Arabische wereld, met een weerslag op en in het Westen.

De bevindingen gaan ook niet voorbij aan de “her islamisering” van aanvankelijk gematigde moslims.  Hun getuigenissen zijn voor politiek correcte  personen alvast onwelgevallige zaken. In deze lezing zoomt  Fraihi tevens verder in op de zogenaamde ‘jihad hoofdstad’ Molenbeek en het fenomeen van de Syriëstrijders.

Hind Fraihi is een freelance journaliste die voor verschillende media verslaggeving heeft gedaan over de Arabische wereld. Daarnaast doet ze ook researchwerk voor binnen- en buitenlandse media. Hind Fraihi coördineerde in 2014 – 2015 postgraduaat Arabische wereld en Midden-Oosten bij de hogeschool Thomas More.
In samenwerking met  de Thomas More hogeschool publiceerde ze het boek ‘’De Islam in 500 woorden.’’
Haar bekendste reportage is wellicht de reeks in Het Nieuwsblad waarvoor ze twee maanden undercover ging in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. In deze reeks legde ze de toenemende radicalisering bij de achtergestelde allochtone jeugd bloot en wees ze op de gevaren die deze ontwikkeling met zich zou meebrengen. De recente aanslagen in Parijs en de Molenbeekse link met de daders  geven aan hoe visionair haar bevindingen waren.
Hind  Fraihi  werkt tevens als columniste voor de krant De Tijd.

Namens het  bestuur,

Marc Declercq

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 17 november 2016  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

Quo vadis Europa? 60 jaar EU.

voordracht door
Rob Heirbaut
VRT-Journalist


De Europese Unie maakt één van de moeilijkste periodes uit haar geschiedenis mee en ligt onder vuur, om allerlei redenen. Na de eurocrisis kwam de vluchtelingencrisis, gevolgd door het brexit-referendum. Het vertrouwen in de Europese Unie staat op een laag pitje. Partijen die de EU liefst zouden afschaffen, zijn populair, zelfs in landen die er van bij de start in 1957 bij waren. Ook in ons land heerste tot recent in de traditionele politieke wereld een consensus over Europa: hoe meer Europa te zeggen heeft, des te beter, dat was de teneur. Er was nauwelijks debat. Nu zit Europa meer dan ooit in het nieuws. Het is tragisch en jammerlijk, doorgaans ingewikkeld, soms schandelijk en altijd ernstig. Wat brengt 2017 voor Europa? Op 25 maart 2017 viert de EU haar 60ste verjaardag. Is het allemaal kommer en kwel, of is er toch reden om te feesten? En wat zijn de voornaamste uitdagingen voor de EU? 

Rob Heirbaut (°1967) is politiek journalist verbonden aan de VRT. Na zijn studies Rechten en Communicatiewetenschappen aan de UGent werkte hij kort als freelancer voor Het Volk en voor een industrievakblad. Daarna ging Heirbaut even aan de slag als jurist bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf december 1993 kwam hij terecht op de redacties van Het journaal en Terzake, en na de invoering van de euro specialiseerde hij zich in Europa. Hij schreef samen met de Gentse hoogleraar Hendrik Vos het boek Hoe Europa ons leven beïnvloedt (2008). Daarmee won hij de Wablieft-prijs voor de duidelijke en heldere manier waarop hij de invloed van Europa uitlegde.

Namens het  bestuur,

Els Bouwen

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 27 oktober 2016  om 20 u
Cultuurcentrum Mechelen ( auditorium )


Muziek en beeld: een symbiose


voordracht door
Marc Delaere

Prof. Dr. Musicologie aan de KU Leuven


Beelden verwijzen doorgaans naar de werkelijkheid, tonen meestal niet. Bovendien kan je muziek beluisteren met de ogen toe. Op het eerste gezicht lijken muziek en beeld elkaar dus uit te sluiten. Tijdens deze lezing presenteert prof. Delaere desondanks een typologie van vruchtbare relaties tussen muziek en beeld. De voorbeelden komen uit de klassieke muziek, in de ruime betekenis van het woord (van de middeleeuwen tot vandaag).

Achtereenvolgens bespreekt hij de beelddimensie van partituren, opera als multimediale kunstvorm, het fenomeen van de synesthesie, de programmamuziek als verbinding van muziek met een buitenmuzikale werkelijkheid, het concert als totaalervaring en enkele nieuwe ontwikkelingen in de muziek sinds 1950 zoals het instrumentaal theater, het gebruik van bewegingssensoren, de combinatie van muziek met video, en de zogenaamde live video.


Mark Delaere (°Brussel, 1958) is gewoon hoogleraar Musicologie aan de KU Leuven.

Hij studeerde musicologie en filosofie aan de Leuvense universiteit, en notenleer, harmonie, contrapunt, klarinet en kamermuziek aan de Koninklijke Muziekconservatoria van Antwerpen en Brussel. In 1988 promoveerde hij tot doctor in de musicologie en doceerde in Berlijn, Philadelphia en Los Angeles.

Prof. Delaere onderzoekt en doceert over muziek uit de 20ste en 21ste eeuw, en probeert daarbij historische, muziekanalytische, esthetische en muziektheoretische aspecten op elkaar te betrekken. Hij was gedurende 20 jaar artistiek directeur van het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant.

 

Namens het  bestuur, 
Lieve Van Ingelgom

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 29 september 2016  om 20 u
in de Stadsschouwburg, Keizerstraat 


Waarom zou ons leven in evenwicht moeten zijn?


voordracht door
Ignaas Devisch
Prof. Filosofie UGent


We werken minder maar we hebben meer te doen. We hebben meer vrije tijd maar we slapen minder. Terwijl we klagen over de drukte, de gejaagdheid en de toename van burn-out, plannen we onze weekends vol met activiteiten. Kortom, we slagen er niet in om niets te doen, rusteloze wezens als we zijn. Of we rusten uit om daarna nog harder voort te doen. 

Wie denkt dat alleen wij daarmee worstelen, heeft het verkeerd voor. Al eeuwenlang zoeken we een uitweg voor een probleem dat we zelf opzoeken: een gevuld leven waaruit het maximum is gehaald. Willen we begrijpen waarom wij vandaag worstelen met een gebrek aan tijd, dan moeten we beseffen dat het zoeken naar meer evenwicht in ons drukke leven, nooit de oplossing kan zijn, maar eerder een deel van het probleem. Zo niet valt nooit te verklaren waarom we verder doen met iets waarover we voortdurend klagen. 

Daarom deze prangende vraag: hoe kan het nu dat we zeuren over onrust en ons tegelijk geen leven zonder tijdsdruk kunnen voorstellen? Als het dan toch zo hemels druk is, waarom slagen we er niet in niets te doen? Wie of wat houdt ons tegen? Welke complexe structuur is hier aan het werk? Over deze vragen gaat de voordracht met als centrale thema’s: onrust, rusteloosheid en drukte, over verveling en niets doen. 

Ignaas Devisch (1970) is professor in filosofie, medische filosofie en ethiek. Hij werkt als filosoof aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool en publiceert en spreekt regelmatig in binnen-en buitenland. Hij was 5 jaar gastonderzoeker aan Radboud Universiteit van Nijmegen. Begin 2016 verscheen bij De Bezige Bij zijn boek Rusteloosheid: pleidooi voor een mateloos leven.

Zijn onderzoek gaat vooral uit naar vraagstukken over autonomie en verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg.


Namens het  bestuur,
Lieve Van Ingelgom

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 17 maart 2016  om 20 u
Cultuurcentrum Mechelen ( auditorium )


DAT KAN IK OOK!!
Hoe om te gaan met Moderne of Hedendaagse Kunst

voordracht door
David Vergauwen
Kunsthistoricus

 

Menig bezoeker aan musea als het SMAK, MuZEE of MuKHA heeft vaak in confrontatie met vrij hermetische kunstvoorwerpen het gevoel een marsmannetje te zijn. De objecten die men er aantreft en waarvan men zegt dat het kunst is, zijn soms heel bevreemdend. Men begrijpt er vaak niets van en dat kan leiden tot onverschilligheid, ergernis of erger nog frustratie.

En dat is voor niets nodig. Op dat moment is men gefascineerd door wat men er meemaakt, maar  men kan  deze ervaring niet plaatsen.

De nieuwsgierigheid met betrekking tot moderne en hedendaagse kunst is vaak groot. Men vraagt zich wel eens af waar het allemaal om draait en wat er nu eigenlijk van aan is. Zoals de titel aangeeft, wil deze voordracht een beknopte handleiding zijn, we leren hoe de kunst van de voorbije honderd jaar is gaan functioneren, we vernemen de spelregels van deze kunst  en wat men kan doen in confrontatie met kunst die op het eerste gezicht als absolute nonsens overkomt.

David Vergauwen richt zich in het bijzonder tot de mensen die wel een gezonde nieuwsgierigheid hebben met betrekking tot het onderwerp, maar die er vooralsnog niet toe gekomen zijn er zich mee bezig te houden.


VergauwenDavid Vergauwen studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de universiteiten van Gent en Brussel en behaalde er het doctoraat in de geschiedenis.
Voor Amarant werkt hij voornamelijk rond de schilderkunst van het modernisme, opera en de muziekgeschiedenis van de 18de en de 19de eeuw, met een voorkeur voor Belgische muziek.


Namens  het bestuur

Lieve Van Ingelgom

 

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 18 februari 2016  om 20 u
Cultuurcentrum Mechelen ( auditorium )


De toekomst van onze gezondheidszorg

voordracht door
Lieven Annemans
Hoogleraar Gezondsheidseconomie UGent

 

Lieven Annemans bespreekt de voordelen maar ook de pijnpunten van ons gezondheidssysteem en stelt terecht de vraag of onze gezondheid in gevaar is. Talrijke voorbeelden van wat er fout loopt, tonen hoe ons systeem, dat ooit zo geroemd werd, in gevaar komt. Gedurende vele jaren kwam puur economisch denken te veel op de voorgrond, waardoor geld besparen vaak belangrijker werd dan goede zorg leveren. Maar er werd en wordt nog steeds ook geld verspild door overbehandeling. Aan preventie wordt dan weer te weinig aandacht en geld besteed. Dit gaat allemaal ten koste van de kwaliteit van zorg én van onze gezondheid, én van de toekomst van onze gezondheidszorg.
Lieven Annemans stelde in zijn boek ‘De prijs van uw gezondheid’ een herstelplan voor, en het regeerakkoord van oktober 2014 volgt voor een groot deel de lijnen die daarin werden uitgezet. Maar de weg is nog lang en we kunnen allemaal meewerken aan een beter systeem dat ons bestand maakt tegen de uitdagingen van de komende decennia.


Lieven Annemans, gewoon hoogleraar in de Gezondheids-economie (faculteit geneeskunde, UGent), was 8 jaar voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad en President van de Internationale vereniging voor farmaco-economie (ISPOR). Tevens was hij kabinetsmedewerker inzake geneesmiddelen (2000-2003) bij Frank Vandenbroucke. Hij was ook Laureaat van de Francqui- Leerstoel 2013. 

Professor Annemans is auteur van de boeken ‘Health economics for non economists’ en ‘De prijs van uw gezondheid – is onze gezondheidszorg in gevaar?’ en van meer dan 250 internationale wetenschappelijke publicaties omtrent gezondheidseconomie. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland over de nodige hervormingen in de gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor de preventieve zorg en de toegankelijkheid van de zorg.

Namens  het bestuur

Els Bouwen

 

Beste leden, hierbij nodigen we u vriendelijk uit op ons jaarlijks concert met nieuwjaarsreceptie:

Donderdag 14 januari 2016  om 20 u
Cultuurcentrum Mechelen    ( auditorium )


Le Baron Fauteuille
Jazzy Music van o.a. Stevie Wonder, Kris Joris,
Duke Ellington

door
Joppe Bestevaar (baritonsax), Lara Rosseel (contrabas),
David Broeders (drums), Philip De Schutter (alt/tenorsax – gastsolist) 

 

Speciaal voor deze gelegenheid nodigt Philip De Schutter het eigenzinnige trio Le Baron Fauteuille uit voor een muzikale samenwerking. Tussen de vier musici, Joppe Bestevaar (baritonsax), Lara Rosseel (contrabas), David Broeders (drums) en Philip De Schutter (alt/tenorsax) zelf, bestaat een diepgewortelde connectie; ze ontmoetten elkaar immers ruim tien jaar geleden op het conservatorium. Sedertdien werkten ze regelmatig samen in verschillende bezettingen, maar de combinatie met het repertoire van Le Baron Fauteuille is nieuw en fris. 

Le Baron Fauteuille featuring Philip De Schutter brengt een eigenwijs en verrassend oeuvre, geschreven door de leden zelf. Akoestische kamermuziek à la jazz, vertrekkend vanuit de liefde voor improvisatie.

Namens  het bestuur,

Els Bouwen

 

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 17 december 2015  om 20 u
Cultuurcentrum Mechelen    ( auditorium )


100 jaar Einsteins relativiteitstheorie

voordracht door
Thomas Hertog
Prof. Dr. faculteit Theorethische Fysica KU Leuven

 

Op 25 november 1915 stelt Albert Einstein in de Pruisische Academie in Berlijn de finale versie voor van zijn relativiteitstheorie. Vervolgens komt in 1927 een jonge Belgische priester en natuurkundige, Georges Lemaitre, op basis van Einsteins nieuwe theorie tot de ontdekking dat ons heelal uitdijt en haar oorsprong kent in een oerknal. Lemaitre ontketent zo een ware revolutie in ons denken over de kosmos waarin radicaal gebroken wordt met de aloude en diepgewortelde idee van een statisch heelal. Lemaitre schrijft onder meer: `the evolution of the world can be compared to a display of fireworks that has just ended; some few red wisps, ashes and smoke. Standing on a cooled cinder, we see the slow fadings of the suns, and we try to recall the vanished brilliance of the origin of the worlds.” 
Professor Hertog bespreekt  in deze lezing de verwevenheid van de verschillende persoonlijke, historische en wetenschappelijke factoren die deze uitzonderlijke periode in de geschiedenis van de kosmologie vorm hebben gegeven. Hij bespreekt  tevens de reacties van de internationale wetenschappelijke wereld  ten aanzien van Lemaitre’s oerknalhypothese, gaande van Einsteins initiële negatieve houding tot de uiteindelijke observationele vindicatie van het oerknalmodel met de ontdekking van de kosmische achtergrondstraling in 1965, net voor Lemaitre’s overlijden. Tenslotte beschrijft  hij  hoe nieuwe technologische ontwikkelingen ons vandaag toelaten om een tot op heden onbekende gebied van Einsteins theorie en Lemaitre’s kosmologie te exploreren


Thomas Hertog (Leuven, 27 mei 1975) studeerde Natuurkunde aan de KU Leuven. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Cambridge met een proefschrift waarin hij de oorsprong van de kosmische expansie onderzoekt. Hij werkte als onderzoeker aan de Universiteit van Californië en werd fellow aan het CERN in Genève in 2005. Hertog keerde terug naar België  in 2011 waar hij momenteel hoogleraar is  aan het Instituut voor Theoretische Fysica van de KU Leuven. 
Hertog is een internationaal gerenommeerde kosmoloog en werkt nauw samen met Stephen Hawking. Aan de KU Leuven leidt hij een onderzoeksgroep die het jonge heelal bestudeert op basis van de snaartheorie, een speculatieve theorie die potentieel geldig blijft bij de oerknal waar begrippen als ruimte en tijd hun betekenis verliezen. Hertog geeft  zowel gespecialiseerde als populariserende lezingen en zijn onderzoek werd vertolkt in talloze media   in binnen - en buitenland. Hertog  woont met zijn vrouw en hun vier kinderen in Bousval.

Namens  het bestuur

Marc Declercq

 

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 12 november 2015  om 20 u
Cultuurcentrum Mechelen    ( auditorium )


Een robot in het operatiekwartier

voordracht door
Jos Vander Sloten
Prof. Dr. Ir. Departement Biomechanica KU Leuven

 

Computers zijn in onze moderne samenleving overal aanwezig. In de geneeskunde is dat niet anders. Zij steunen de diagnose van ziektes, helpen bij de voorbereiding en de planning van operaties en sturen zelfs robots aan die de chirurg daarbij helpen.  De nieuwe technologische ontwikkelingen zijn gericht op een verbetering van de kwaliteit van de geneeskunde.

De toepassing van robots in het operatiekwartier, geeft de chirurg nieuwe mogelijkheden om betere chirurgie uit te voeren. Ook de veiligheid van de patiënt vaart er wel bij. Robots helpen bij een zeer nauwkeurige plaatsing van de componenten van heup- of knieprothesen en laten microchirurgische benaderingen toe bij urologische en cardiale interventies.

Aan dit alles hangt wel een prijskaartje. Alleen wanneer duidelijk bewezen kan worden, aan de hand van klinische studies, dat deze nieuwe technologieën ook daadwerkelijk een verbetering opleveren zullen zij een vaste plaats verwerven in onze moderne geneeskunde.

Jos Vander Sloten (1962) behaalde zijn Ph D Mechanical Engineering – Biomechanics aan de KU Leuven.Hij is voorzitter van het Leuvens Centrum voor Medische Technologie en hoofd van de Divisie Biomechanica, computergestuurde engineering in de chirurgie aan de KU Leuven.Hij zetelt in de beheerraad van de firma Materialise.

Namens  het bestuur

Lieve Van Ingelgom

 

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag  22 oktober  2015  om 20 u
Cultuurcentrum Mechelen    ( auditorium )


Wiskunde aan de toog

Hoe vriend en vijand verrassen met prachtige priemgetallen

en andere wonderlijke wiskunde

voordracht door
Rudi Penne & Paul Levrie
Prof. Dr. faculteit Toegepaste ingenieurswetenschappen UA


 Wiskunde roept bij vele mensen gevoelens van afkeer en nare herinneringen op, of in het beste geval een geeuwreflex. Hetzelfde lot zou beeldende kunst beschoren zijn, moesten op school vooral technieken aangeleerd worden om een tuinhek te schilderen, zonder de leerlingen te laten genieten van bijvoorbeeld Dali, Ensor of Rodin. Wiskunde kan verrassen, is raadselachtig, soms zelfs duizelingwekkend mooi, en levert onbeperkt puzzelplezier. Kortom, een ideaal onderwerp voor aan de toog.

Een greep uit de onderwerpen die geschikt zijn om je date te imponeren

    • Waarom heeft de slechtste schutter bij een truel de grootste overlevingskans?
    •  Welk evolutionair nut heeft de mens geprikkeld om "oneindig" uit vinden?
    • Waarom is 17 het leukste priemgetal? Of lijdt u aan heptadecafobie?
    •  Wist je dat er altijd minstens 2 facebookgebruikers zullen bestaan met evenveel vrienden op fb?
    •  Maar vooral: waarom is het een goed idee om het woord ‘priemgetallen’ in de titel van een boek te steken?

 

Paul Levrie (sinds 1987) en Rudi Penne (sinds 1995) geven les aan de opleiding industrieel ingenieur in Antwerpen, toenmalige Katholieke Industriële Hogeschool Antwerpen, daarna aan de Karel de Grote-Hogeschool, en sinds de inkanteling aan de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Verder werkt Paul deeltijds als onderzoeker aan de KU Leuven.

Sinds 2008 bloggen Paul en Rudi voor het tijdschrift EOS. Hun blog, Wiskunde is sexy, heeft de bedoeling vriend en vijand te laten zien hoe leuk en interessant wiskunde wel is.

In 2013 schreven ze vanuit datzelfde oogpunt het boek De Pracht van Priemgetallen, dat intussen aan zijn vijfde druk toe is. Hiermee hebben ze in 2014 een van de 12 jaarprijzen wetenschapscommunicatie gewonnen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Namens  het bestuur

Els Bouwen

 

 

Pagina's