voordracht

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 28 februari 2019  om 20 u

Cultureel Centrum Mechelen
(Auditorium)

Het brein versus de tand des tijds: een ongelijke strijd?

voordracht door

Mathieu Vandenbulcke

Hoogleraar Ouderenpsychiatrie KU Leuven

Mensen worden steeds ouder. De levensverwachting is de voorbije eeuw met ongeveer 30 jaar gestegen. Dit betekent dat er een hele levensfase bijgekomen is. Maar wat betekent dit voor het brein? Geleidelijk aan ontdekken we hoe het brein en de menselijke geest zich aanpassen aan de tand des tijds. Vaak met succes, soms een ongelijke strijd. Dit hangt af van opgebouwde reserves, compensatiestrategieën en aanwezigheid van hersenpathologie. De twilight zone tussen normale en pathologische veroudering wordt geleidelijk aan zichtbaar in het brein en stelt ons voor bijzondere uitdagingen in het geval van psychiatrische symptomen op latere leeftijd.  

Mathieu Vandenbulcke is diensthoofd ouderenpsychiatrie van het UPC KU Leuven / UZ Leuven sinds 2013 en deeltijds hoogleraar verbonden aan het departement neurowetenschappen van de KU Leuven sinds 2014.  Mathieu Vandenbulcke promoveerde tot arts in 1997 aan de KU Leuven en tot arts-specialist in de psychiatrie in 2004. Hij doctoreerde in het laboratorium voor cognitieve neurologie, behaalde zijn doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven in 2007, en won de prijs voor biomedische wetenschappen van de Academische Stichting Leuven in 2008.
Hij richtte het laboratorium voor translationele neuropsychiatrie op in 2009 en onderzoekt neurocognitieve en laat ontstane psychiatrische stoornissen door middel van gedragsstudies en  multimodale hersenbeeldvorming. Hij richtte in 2017 het Sequoia Fonds voor onderzoek naar veroudering en geestelijke gezondheid op. Hij coördineert sinds 2018 Mission Lucidity, een samenwerkingsverband tussen imec, UZ Leuven, KU Leuven en VIB, gericht op dementie-onderzoek. 

 

 
Namens het  bestuur,

Lieven Van Ingelgom

 

Beste VAM-leden(*), hierbij nodigen we u vriendelijk uit op ons jaarlijks concert met nieuwjaarsreceptie :

Donderdag 31 januari 2019  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

Muziek langs de Donau

 

Trio Tooten

Orsolya Horváth (viool), Marc Tooten (altviool), Luc Tooten (cello)

 


Nergens ter wereld is rijkere muziek geschreven dan langs de oevers van de Donau. Tijdens een vaartocht op de rivier waan je je nu nog bij vlagen in de achttiende eeuw. De tocht voert ons langs Slot Esterházy waar Haydn bijna elke week een nieuw strijktrio componeerde en verder naar Wenen. Je voelt er de hartstocht en romantiek, maar ook de tragiek en hoe die zich feilloos met elkaar verstrengelen. In het leven van Schubert bijvoorbeeld, die er zijn meest briljante composities schreef maar al jong ten onder ging aan depressie en eenzaamheid. Die in Wenen nooit zijn idool Ludwig van Beethoven heeft kunnen ontmoeten, maar wel naast hem begraven ligt. Met zijn Vlaamse roots, zijn ongeëvenaarde jeugdige muzikale explosie en zijn vroegtijdige doofheid is Beethoven een vaste waarde.

Om te besluiten met von Dohnanyi, de componist die de muziek van Wenen en de volksmuziek van Hongarije wist te verenigen. Onderweg belanden we ongetwijfeld middenin een geanimeerde zigeunerbruiloft. 

Het Strijktrio Tooten bestaat uit de Mechelse broers Marc en Luc Tooten en de Hongaarse violiste  Orsolya Horváth. De internationale pers is vol lof over hun muzikaliteit en technische perfectie. In dit programma vormen de componisten die zich in Danubia vestigden, het gebied rond de Donau en de thuisbasis van de Habsburgers, hun inspiratiebron.


Er is geen speciale dresscode voor deze avond. Jullie ogen hoe dan ook feestelijk. 
 

Namens het  bestuur,

Els Bouwen


(*): alleen voor VAM-leden

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

DINSDAG 18 december 2018  om 20 u

Stadsschouwburg Mechelen
(Keizerstraat)

Drinken we binnenkort zeewater?

voordracht door

Marjolein Vanoppen

Dr. ir. Bio-ingenieurswetenschappen  UGent

Onze watervoorraden staan onder druk. De droogte die we vorige zomer meemaakten toonde nog maar eens aan dat niemand hieraan ontsnapt. De hoeveelheid mensen die de beperkte zoetwatervoorraden van onze aarde gebruiken, blijft alleen maar stijgen. Er zijn een aantal manieren waarop we hiermee kunnen omgaan, en het gebruik van alternatieve waterbronnen (zoals zeewater), is er hier een van. Het grootste deel van onze planeet is bedekt met zout water. Ontzouting van dat water kost echter zeer veel energie, waardoor dit momenteel enkel toegepast wordt in regio’s waar zeewater de enige bron is voor drinkwater.

Aan de Universiteit van Gent ontwikkelden ze een nieuwe technologie die de energievraag van klassieke zeewaterontzouting kan verlagen. In deze lezing, zal je kennis laten maken met drinkwater in al zijn aspecten; waar komt het vandaan, waar gaat het naartoe, hoeveel gebruiken we ervan en hoe kunnen we er duurzamer mee omspringen.

Marjolein Vanoppen is een bio-ingenieur met een specialisatie in milieutechnologie, afgestudeerd aan de Universiteit Gent in 2012. In haar onderzoek daarna concentreerde ze zich op waterbehandeling, met een focus op industriële waterproductie en –behandeling en zeewaterontzouting.
Na de afronding van haar doctoraat in 2016, werkt ze nu op de Leerstoel Industriële en Circulaire Watertechnologie, waarbij ze nauw samenwerkt met industriële partners om hun watercyclus duurzamer te maken.

Website:www.marjoleinvanoppen.be

 
Namens het  bestuur,

Marc Declercq

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

DINSDAG 27 november 2018  om 20 u

Stadsschouwburg Mechelen

Smart cities, of hoe technologie onze steden slimmer maakt  

voordracht door

Pieter Ballon

Directeur  imec-Smit,  Vrije Universiteit Brussel


De stad van de toekomst zal slim zijn, of niet zijn. We zouden gek zijn om allerlei digitale technologieën niet te gebruiken om de leefbaarheid van onze steden te verbeteren. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat er ook een digitale publieke ruimte ontstaat die we kunnen vertrouwen . 

Onze steden worstelen al decennia met problemen van mobiliteit, energieverbruik, overlast en veiligheid. De stad staat bij vele Vlamingen dan ook in een slecht daglicht. We werken er, maar trekken ons ’s avonds zo snel mogelijk terug in de verkaveling, waardoor mobiliteits- en andere problemen alleen maar toenemen.

Dat dit onhoudbaar is, begint nu langzaam te dagen. De vrije ruimte is op en onze steden krijgen er de komende jaren tienduizenden nieuwe inwoners bij. 

Maar hoe houden we die groei leefbaar?  Misschien kunnen we met Pieter Ballon, als inwoner van Mechelen, uit de eerste hand  vernemen welke slimme, ingrijpende wijzigingen we mogen verwachten in onze  stad.

Prof Dr Pieter Ballon is hoofddocent Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, directeur van onderzoekscentrum SMIT, alsook wetenschappelijk directeur Humanized Technologies bij imec.  Voor imec leidt Pieter Ballon het Smart Flanders project met alle Vlaamse centrumsteden, in opdracht van de Vlaamse overheid. Pieter Ballon is houder van de leerstoel Smart Cities aan de Vrije Universiteit Brussel. 
In 2016 werd hij benoemd tot Brussels Smart City Ambassador door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zijn boek “Smart Cities: Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt” (LannooCampus) uit datzelfde jaar werd een non-fictie bestseller. Pieter Ballon heeft een PhD in Communicatiewetenschappen en een licentiaat in Moderne Geschiedenis.

 
Namens het  bestuur,

Lieve Van Ingelgom

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 25 oktober 2018  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

DE ACTUELE WIJSHEID VAN MICHEL DE MONTAIGNE 

voordracht door

Alexander Roose

Prof. dr. faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent Michel de Montaigne, de gentleman-filosoof uit de Franse Renaissance (1533-1592), leefde in een tijd van burgeroorlogen en religieuze twisten, van grandioze ontdekkingen en verwoestend fanatisme. Midden in die onrust werkte Montaigne aan zijn Essais. Het beroemde boek is een autobiografie, een filosofisch traktaat, een geestelijke oefening.

Het proces van Montaignes denken is een bijwijlen harde, moeizame, persoonlijke filosofische queeste naar het goede leven en naar wijsheid. Montaigne streefde voortdurend naar een evenwicht tussen engagement en innerlijke rust, tussen gemeenschapszin en individualiteit, tussen religiositeit en secularisatie. Filosofie was voor Montaigne zoveel meer dan een systematische, theoretische uiteenzetting. Montaignes denken kan ons ook vandaag helpen om te overleven in een wereld van wankelende zekerheden, van wrede intolerantie en nihilisme.

A.Roose

Alexander Roose doceerde vier jaar aan de universiteit van Cambridge, was fellow in Clare College. Thans doceert hij Franse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Gent. 

Hij schreef de monoloog Montaigne voor acteur Koen De Sutter en is de auteur van La Curiosité de Montaigne (Parijs, 2015) en van De Vrolijke Wijsheid.Zoeken, denken en leven met Montaigne (Antwerpen, 2016). Dit boek werd bekroond met de Prijs voor het Spirituele Boek 2017. Hij werkt nu aan een boek over Blaise Pascal.

 
Namens het  bestuur,

Els Bouwen

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 27 september 2018  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

VERDRAAID! HET NIEUWS ANDERS BEKEKEN 

voordracht door

Baldwin Van Gorp

Hoogleraar Journalistiek Instituut voor Mediastudies KU Leuven 


De nieuwsmedia krijgen vaak de schuld van wat er misgaat in de wereld. Veel discussies over de journalistiek eindigen in een gescherm met termen als ‘sensatiezucht’, ‘subjectiviteit’ en ‘roddel’, terwijl niemand die begrippen grondig definieert. Ook het begrip framing leidt een heel eigen leven in het publieke debat. Er is nood aan een genuanceerd beeld van de journalistiek: het gaat immers niet op om de nieuwsmedia een gebrek aan nuance te verwijten als die verwijten zelf de nodige nuance missen.

In Verdraaid! Het Nieuws anders bekeken kijkt hoogleraar journalistiek Baldwin Van Gorp met een open blik naar de media. Hij wil weten hoe het precies zit met journalistieke objectiviteit, tabloidjournalistiek en het gebruik van frames in het nieuws. Daarover gaat hij ook “in dialoog” met verschillende gerenommeerde journalisten zoals het ‘Watergate’-duo Carl Bernstein en Bob Woodward, winnaar van World Press Photo 2017 Burhan Özbilici, undercoverjournalist Günter Wallraff en buitenlandverslaggevers, zoals Rudi Vranckx, Robin Ramaekers, Peter Verlinden, Arnold Karskens en Jens Franssen. 

In zijn voordracht toont Baldwin Van Gorp eindelijk waarom journalisten echte helden zijn, waarom er toch ook iets goeds te zeggen valt over paparazzi en de roddelbladen, en waarom er voor een journalist maar weinig van Kuifje valt te leren.

Baldwin Van Gorp is als hoogleraar journalistiek verbonden aan het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven. Na een journalistieke loopbaan promoveerde hij aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over de framing van asielzoekers in de Belgische pers. Hij geniet nationaal en internationaal erkenning als framingexpert en verbleef aan de departementen journalistiek van de University of Texas at Austin in de VS en Stellenbosch University in Zuid-Afrika.

 

Namens het  bestuur,

Herman Nijs

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 19 april 2018  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

Frankrijk: een ontredderde republiek? 

Macron, nieuwe dokter voor duizendjarige patiënt?

voordracht door

Mia Doornaert

Journalist en schrijfster


De verkiezing van Emmanuel Macron was als een frisse wind, en dat niet alleen voor Frankrijk. Na de Brexit en de sfeer van eurosceptiscisme sloeg de stemming om: hier was een Franse president die zich weer wilde inzetten voor Europese integratie. Macron zal echter slechts met gezag in Europa kunnen spreken als hij Frankrijk uit zijn begrotingsdeficit en zijn verstarring kan halen, en een nieuwe economische dynamiek inblazen. Of hij dat kan wordt de komende weken beantwoord. De president staat immers voor zijn eerste grote uitdaging, een stakingsgolf bij de spoorwegen die tot mei zal duren, en die opnieuw toont hoe diep het verzet is tegen elke modernisering van de arbeidsverhoudingen. Zal Frankrijk zich blijven gedragen als de kribbige patiënt die de afgelopen dertig jaar voortdurend van dokter veranderde en dan even snel diens medicijn weigert in te nemen?

Mia Doornaert, wier boek over Frankijk, ‘Ontredderde Republiek’, een bestseller werd, licht toe hoe tien eeuwen Franse geschiedenis tot de huidige blokkeringen hebben geleid.

Mia DoornaertMia Doornaert, gewezen buitenland-redactrice van De Standaard, heeft nog steeds een tweewekelijkse column in die krant, en neemt regelmatig deel aan debatten in de media en daarbuiten over buitenlands beleid en actuele ontwikkelingen. Haar vorig jaar verschenen, en inmiddels herwerkt,  boek over Frankrijk, Ontredderde Republiek, is een bestseller. Ze was in 2009 - 2011 beleidsadviseur en speechwriter van premier Yves Leterme. Voordien was zij 38 jaar buitenland journaliste van De Standaard.  In die functie reisde ze door een groot deel van de wereld. In 1995-2000 was ze permanent correspondente in Parijs.  Zij zette zich tijdens haar journalistieke loopbaan ook in voor de persvrijheid en de rechten van journalisten. Zij was voorzitster van de Adviescommissie Persvrijheid van de UNESCO, en van de Jury van de UNESCO-Wereldprijs voor Persvrijheid (1997-2000);  van de Internationale Federatie van Journalisten (1986 92), een wereldwijde federatie van vakbonden van journalisten; en van de Beroepsvereniging van de Belgische journalisten (1983 87).  Ze heeft geen schrik om tegendraads te zijn. Dat blijkt uit haar columns en uit haar eerder boek “De frivole vertwijfeling. Een weerbarstige kijk op de wereld”, (Lannoo, 2009). Ze werd geboren op 31 december 1945 in Kortrijk, groeide op in Harelbeke, studeerde klassieke filologie en oosterse talen (hiëroglyfen en Arabisch) aan de KU Leuven, en was twee jaar lerares Latijn en Grieks. Koning Albert II verleende haar in 2003 de titel van barones voor haar werk als journalist en haar internationale inzet voor de persvrijheid.

 
Namens het  bestuur,

Herman Nijs

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 22 maart 2018  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

De toekomst van de Europese economie

voordracht door

Koen Schoors

Prof. dr. Economie Gent

We hebben de migratiecrisis, de problemen met Griekenland, Spanje en Italië, de masochistische pijn van de Brexit en de opkomst van extreem rechts in Duitsland, Oostenrijk en eigenlijk ook Polen en Hongarije. Zullen digitalisatie, robotisering en artificiële intelligentie zorgen voor permanente werkloosheid? Zal door de vergrijzing de kost van de pensioenen onbetaalbaar worden? Wij zijn met zijn allen bang en ongerust en sparen ons te pletter.
 
Aan de andere kant draait de Europese economie als een tierelier en daalt de werkloosheid al jaren aan een stuk, terwijl de inflatie onder controle blijft. De banken zijn gered, de aandelenkoersen breken het ene record na het andere, en elk Europees land lijkt er bovenop te komen. In Frankrijk waait er met president Macron een volledig nieuwe wind en lijkt de arbeidsmarkt weer op te bloeien.
 
Gaat het nu goed of slecht met de Europese economie? Is de hoop op een mooie toekomst gewettigd of eerder de angst voor de ineenstorting gerechtvaardigd? Wanneer gaat die rente nu eindelijk stijgen? Waar gaan we met zijn allen naar toe?

SchoorsKoen Schoors is hoogleraar economie een voorzitter van het Rusland platform aan de Universiteit Gent. Hij was postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Oxford, Research Fellow aan de KU Leuven (LICOS) en bij de Bank of Finland (BOFIT), affiliate researcher bij Het World Development Institute (VSA), de Universiteit van Uppsala (Zweden) en the Higher School of Economics (Moskou) en was gastprofessor in verschillende instellingen in binnen- en buitenland.

Koen Schoors doet onderzoek in de domeinen van bank- en financiewezen, rechtseconomie, institutionele economie, corruptie, mediavrijheid, economische complexiteit en netwerken Hij neemt actief deel aan het maatschappelijk debat over deze onderwerpen via opiniestukken, interviews, debatten en lezingen voor een breder publiek.

Namens het  bestuur,

Marc Declercq

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 22 februari 2018  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

ETEN, HOE GEZOND IS DAT?

voordracht door

Christophe Matthys

Professor Humane Voeding KU Leuven & 
wetenschappelijk coördinator Competentiecentrum Klinische Voeding UZ Leuven

 

Gezond eten. Er wordt veel over gesproken maar weten we eigenlijk nog wat gezond eten is? Dagelijks worden we overstelpt met allerlei nieuwe inzichten omtrent voeding. Je kan er gerust weemoedig van worden of je kan ook volledig de trendy toer opgaan waardoor je het al helemaal niet meer weet. Wat moet je doen met kinderen en al die verschillende voedingsgrillen?

Tijdens deze voordracht probeert Christophe Matthys het publiek handvaten aan te reiken om te weten hoe we in het dagelijkse leven een gezond voedingspatroon kunnen volgen en hoe we het kaf van het koren kunnen scheiden omtrent de vele nieuwtjes die over voeding verschijnen.

 

Christophe Matthys startte als wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, Universiteit Gent in september 1998, waar hij later deel uitmaakte van het assisterend academisch personeel. In juli 2007 werd hij benoemd tot docent humane voeding aan het Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University, Nieuw-Zeeland. In juli 2008 keerde hij terug naar de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, Universiteit Gent waar hij als postdoctoraal onderzoeker aan de slag ging. Tussen april 2009 en september 2011 werkte hij als senior scientific project manager voor ILSI Europe, een internationale vzw die onderzoek uitvoert voor de voedingsindustrie. Sinds oktober 2011 is hij benoemd als deeltijds hoofddocent humane voeding aan de KU Leuven. Hij is deeltijds ook wetenschappelijk coördinator van het Competentiecentrum Klinische Voeding van de UZ Leuven Campussen. 

Namens het  bestuur,

Els Bouwen

 

Beste VAM-leden(*), hierbij nodigen we u vriendelijk uit op ons jaarlijks concert met nieuwjaarsreceptie :

Donderdag 18 januari 2018  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

Music, Maestro!

Waar muziek echt over gaat 

Marc Erkens (piano)

 


Er is muziek die we aangenaam vinden om naar te luisteren zoals er ook muziek is die ons koud laat. Sommige muziek vinden we hemels, andere werkt ons op de zenuwen. Waar dat aan ligt, bepalen we lang niet altijd zelf, ook al denken we vaak van wel. Marc Erkens neemt u mee op ontdekkingstocht naar de muziek: haar geschiedenis, de bouwstenen waarmee ze wordt gemaakt, de emoties die ze bij ons losmaakt, de gelaagdheid die haar al dan niet kenmerkt. “Waar muziek écht over gaat” is het verhaal van een communicatieve kunst die ons vertelt wie we diep van binnen zijn of eventueel zouden kunnen worden. U zal merken dat een melodie, ondanks de weinige woorden die ze bevat, veel kan vertellen, dat sommige melodieën moeten geholpen worden door hun begeleiding om open te kunnen bloeien, dat ons ritmegevoel in feite heel rudimentair is en dat er klanken in de muziek zijn waar we doorgaans nooit bewust naar luisteren terwijl ze net heel veel impact hebben op onze muzikale en emotionele ervaring. U zal ervaren dat “horen” een veel diepere impact heeft op onze perceptie van de realiteit dan we doorgaans denken en tenslotte zal u begrijpen waarom muziek ons niet meer loslaat als we ze eenmaal hebben begrepen.

Marc Erkens studeerde piano aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Sinds 1980 werkt hij aan het Lemmensinstituut te Leuven dat enkele jaren geleden is opgegaan in de grootste kunsthogeschool van Vlaanderen: LUCA School of Arts. Sinds 10 jaar is hij in die hogeschool opleidingshoofd muziek. U kent hem misschien van zijn muzikale en verbale bijdragen voor de radio en tv van onze nationale omroep VRT. Door over de muziek die hij speelt te vertellen, brengt hij zijn publiek in een luisterhouding die kan leiden tot een intensere muzikale beleving.


Er is geen speciale dresscode voor deze avond. Jullie ogen hoe dan ook feestelijk. 
 

Namens het  bestuur,

Els Bouwen


(*): alleen voor VAM-leden

Pagina's